Over SBR

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages. Dit is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages richting de overheid. De Nederlandse Overheid heeft samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken SBR ontwikkeld.

Corporaties hebben vanuit de Handelsregisterwet (de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel) al met SBR mee te maken. Om corporaties niet met meerdere aanlevermethoden te confronteren en om hergebruik van informatie mogelijk te maken, wordt voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling zoals prognoses (dPi) en verantwoording (dVi) ook bij SBR aangesloten.

SBR stelt de corporaties in staat om gegevens in hun administratie te standaardiseren en te verbeteren op basis van eenduidige definities (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van gegevens makkelijker en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.

Voor meer informatie zie www.sbr-nl.nl