Indienen dVi2022 / Aedes-benchmark 2023

De deadline voor het aanleveren van de dVi2022 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 30 juni 2023. Meer informatie over de indiening van de Aedes-benchmark vindt u hier.

Met ‘Indienen dVi2022 en/of Aedes-benchmark’ in het linker menu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen en indienen van de dVi2022 en/of de Aedes-benchmark 2023. De dVi indienen gaat in 5 stappen en de Aedes-benchmark indienen gaat in 3 stappen, deze zijn toegelicht in handleidingen.

In de Kennisbank staat een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een sjabloon voor de Aedes-benchmark voor het verzamelen van de WOZ-gegevens en de Aedes-benchmarkgegevens.

Bestuursverklaring:

Download de bestuursverklaring voor de dVi2022.