Taxonomie dVi2019

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR. De alfa versie en beta versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi2019 zijn achtereenvolgens op 2 december 2019 en 13 december 2019 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2019. De definitieve taxonomie voor de dVi2019 is op 20 januari 2020 gepubliceerd.