Gegevensmodel dVi2019

Binnen de corporatiesector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van gegevens steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de corporaties en uitvragende partijen wordt afgesproken welke verantwoordingsinformatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties.

Het gegevensmodel dVi2019 is op 20 februari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Er worden aanzienlijk minder gegevens uitgevraagd: een reductie van 54% ten opzichte van de dVi2017. Ten opzichte van de dVi2018 is er geen sprake van een reductie, echter een stijging van 10%. Dit naar aanleiding van het hoofdstuk inzake de Wet Normering Topinkomens die is toegevoegd in de uitvraag. Effectief wordt wel voldaan aan de doelstelling om jaarlijks een minimale reductie van 10% te behalen. De definities zoals gebruikt in de dVi2019 zijn uitgewerkt en worden ontsloten via definities.sbr-wonen.nl.

In onze kennisbank vindt u de belangrijkste wijzigingen in het gegevensmodel dVi2019 ten opzichte van de dVi2018.