Gegevensmodel dPi2022

Publicatie

SBR-wonen is verantwoordelijk voor de coördinatie van ‘vraag en aanbod’ van de informatie. In maart is het gegevensmodel door de stuurgroep VIW vastgesteld. Het gegevensmodel dPi2022 dat aan de taxonomie ten grondslag ligt is 12 juli 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. De dPi 2022 is op enkele onderdelen gewijzigd om de uitvraag van de voorgenomen werkzaamheden te vereenvoudigen, doelmatiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. Er zijn geen wijzigingen in de dPi2022 t.o.v. dPi2021.

Evenals bij dPi 2021, wordt dPi 2022 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uitgevraagd. Hiermee wordt aangesloten op de standaard van de Nederlandse Taxonomie.

Transparantie definities

Het gegevensmodel dPi2022 en de bijbehorende taxonomie zijn opgesteld door de uitvragende partijen in samenwerking met het ketenteam en afgestemd met de Expertgroep. De definities zoals gebruikt in de dPi2022 zijn uitgewerkt en worden ontsloten via definities.sbr-wonen.nl.  

Reductie data

Het gegevensmodel dPi2022 is ongewijzigd ten opzichte van dPi2021. De gegevensreductie, berekend op basis van het aantal invoervelden, bedraagt circa 43% (afname) ten opzichte van informatie-opvraag dPi2017.

Datakwaliteit

De Aw en WSW toetsen per uitvraag de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt risicogericht een aantal onderdelen van de uitvraag beoordeeld op datakwaliteit. Als onderdeel van de leercyclus zijn de uitkomsten/bevindingen, die voortkomen uit de analyse datakwaliteit dPi2021 van Aw en WSW, terug te vinden in de kennisbank van SBR-wonen