Taxonomie dPi2021

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR. De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2021 is op 19 mei 2021 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Gezien de (zeer) beperkte wijzigingen in taxonomie dPi2021 t.o.v. dPi2020 is er geen beta-versie opgeleverd. De reacties op de alfa versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2021. De definitieve taxonomie voor de dPi2021 is op 21 juni 2021 gepubliceerd.