Indienen dPi2021

Dien vóór 15 december 2021 in!
Voor 15 december 2021 moet de dPi2021 zijn ingediend bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Handleidingen

Met ‘Indienen dPi2021’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen. Er zijn twee handleidingen beschikbaar: de inhoudelijke handleiding op de uitvraag van gegevens en de handleiding over de werking van het portaal.