Taxonomie dPi2020

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken.

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR. De alfa versie en beta versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2020 zijn achtereenvolgens op 27 maart 2020 en 3 mei 2020 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2020. De definitieve taxonomie voor de dPi2020 is op 3 juni 2020 gepubliceerd.