Indienen dPi2020

Dien voor 15 december 2020 in
Voor 15 december 2020 moet de dPi2020 zijn ingediend bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hulpsheet Vult u de dPi handmatig in? Dan kunt u met de hulpsheet dPi2020 controleren of de kruisverbanden goed opgenomen zijn.

Handleidingen
Met ‘Indienen dPi2020’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen. Er zijn twee handleidingen beschikbaar: de inhoudelijke handleiding op de uitvraag van gegevens en de handleiding over de werking van het portaal.

Bestuursverklaring
Download de bestuursverklaring voor de dPi2020