Taxonomie dPi2018

De definitieve versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2018 is 1 augustus 2018 gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de definitieve versie van het gegevensmodel dPi2018 en vormde de basis voor het invoerportaal voor dPi2018.

De Nederlandse taxonomie (NT) is het gegevenswoordenboek van SBR. NT bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiƫle en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

De alfa versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dVi 2018 is 7 december 2018 aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 16 januari 2019 is de betaversie gepubliceerd. De reacties op de alfa en beta versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dVi2018.

De taxonomie is gemaakt op basis van het concept gegevensmodel dat naar verwachting definitief wordt vastgesteld in maart 2019.