Gegevensmodel dPi2018

Het definitieve gegevensmodel voor de dPi 2018 is 17 oktober 2018 in de Staatscourant gepubliceerd en vindt u hier. Ten opzichte van de uitvraag dPi 2017 is de dPi 2018 op een aantal punten aangepast:

  • Het projectenoverzicht is vereenvoudigd.
  • Bedrijfswaarde is vervangen door beleidswaarde.
  • Dubbeltellingen en dubbel opgevraagde waardes zijn verwijderd.
  • Enkele paragrafen uit hoofdstuk 2 (Activiteiten) zijn verwijderd.
  • De naamgeving van diverse regels is in overeenstemming gebracht met de definities van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging en de KvK.
  • Corporaties hoeven niet langer prestatieafspraken aan te leveren. De bedoeling is dat corporaties deze op de eigen website plaatsen.