Indienen dPi2022

Dien vóór 15 december 2022 in!
Voor 15 december 2022 moet de dPi2022 zijn ingediend bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handleidingen
Met ‘Indienen dPi2022’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen. Er zijn twee handleidingen beschikbaar: de inhoudelijke handleiding op de uitvraag van gegevens en de handleiding over de werking van het portaal