dPi 2018

Bestuursverklaring:
– Download formulier

Meldingen, storingen, onderhoud:
– Op dit moment ondervinden enkele corporaties problemen met eHerkenning via KPN. We verzoeken deze corporaties contact op te nemen met KPN.
Eerdere meldingen