dVi2019

De deadline voor het aanleveren van de dVi2019 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 30 juni 2020.

Met ‘Indienen dVi2019’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen en indienen van de dVi2019. De dVi indienen gaat in 5 stappen die zijn toegelicht in handleidingen en instructievideo’s.

In de Kennisbank staat een sjabloon voor de WOZ-bezitstabel en een hulpsheet gegevensmodel dVi2019 voor het verzamelen van de overige gegevens.

Bestuursverklaring
Download de bestuursverklaring voor de dVi2019.