Taxonomie dPi2019

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. 

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR. 

De definitieve taxonomie voor de dPi2019 is gepubliceerd. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel dPi2019 en vormt de basis voor het invoerportaal voor dPi2019. 

De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is begin mei aangeboden aan de Centrum voor Standaarden en gepubliceerd in de Servicedesk van SBR-wonen. Op 2 juli 2019. is de beta-versie gepubliceerd. De reacties op de alfa- en beta-versie zijn verwerkt in de definitieve taxonomie voor de dPi2019.