Taxonomie dPi 2019

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. 

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

dPi2019
De bèta-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi 2019 is 28 juni 2019 aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze bèta-versie is te downloaden in de kennisbank van SBR-wonen. Softwareleveranciers kunnen tot en met 26 juli 2019 reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen.

Reacties op de alfa-versie zijn meegenomen in de publicatie van de bètaversie.