Taxonomie dPi 2019

De Nederlandse taxonomie is het gegevenswoordenboek van SBR en bevat definities van gegevens die nodig zijn om rapportages samen te stellen. De taxonomie is ontwikkeld zodat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch aangeleverd kunnen worden. Hierdoor kunnen overheidsinstellingen en bedrijven gegevens digitaal uitwisselen, zelfs als ze met verschillende softwarepakketten werken. 

De taxonomie is de vertaling van het gegevensmodel en vormt de basis van de gegevensuitwisseling via SBR.

dPi2019
De alfa-versie van de Woningcorporatie taxonomie voor de dPi2019 is op 4 mei 2019 aangeboden aan het Centrum voor Standaarden van Logius. Deze alfa-versie is te downloaden in de Kennisbank van SBR-wonen en te bekijken met de taxonomie viewer.

Softwareleveranciers kunnen tot 7 juni op deze alfa-versie reageren naar de Servicedesk van SBR-Wonen. Reacties worden meegenomen in de publicatie van de betaversie.