Indienen dPi2019

Dien voor 15 december 2019 in
Voor 15 december 2019 moet de dPi2019 zijn ingediend bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Handleidingen
Met ‘Indienen dPi2019’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen. In het rechtermenu zijn handleidingen en een hulpsheet beschikbaar. Let op: gebruik voor het SBR-wonen portaal Google Chrome, Edge of Firefox.

Hulpsheet
Heeft u een xbrl-bestand dat u wilt uploaden in het SBR-wonen portaal? Dan kunt u met de hulpsheet controleren of de kruisverbanden goed opgenomen zijn.

Bestuursverklaring: – Download formulier