dPi2019

De deadline voor het aanleveren van de dPi2019 bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 14 december 2019. 

Met ‘Indienen dPi2019’ in het linkermenu komt u in het portaal van SBR-wonen voor het opstellen en indienen van de dPi2019. De werking van het portaal en de opgevraagde informatie wordt toegelicht in handleidingen.