dPi2019

Voor 15 december 2019 moeten corporaties de dPi2019 aanleveren bij de uitvragende partijen Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Aedes. De dPi2019 is prognose-informatie over de voornemens van corporaties voor de komende vijf jaar. Prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie moeten worden meegestuurd.

Het portaal van SBR-wonen voor het invoeren en versturen van de dPi2019 gaat naar verwachting in oktober 2019 open. Meer informatie over het gegevensmodel, de taxonomie en de gegevensdefinities vindt u via de navigatie in de linkerkolom.