Aanmelden voor deelname Expertgroep

Donderdag 14 januari van 14.00-16.00 uur staat het eerstvolgende Expertgroep-overleg gepland voor dPi2021. De Expertgroep vervult een relevante klankbordfunctie. Onder regie van SBR-wonen wordt, samen met vertegenwoordigers  van convenantpartijen, de inhoud, opzet en inrichting van de (wettelijke) gegevensuitvraag besproken met vertegenwoordigers van corporaties en softwareleveranciers. Maatstaf zijn de uitgangspunten van het convenant VIW. Ook innovatieve kansen gericht op efficiëntere inrichting van de informatie-uitwisseling tussen corporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen worden hier besproken.